Rouwverwerking

Rouw is de prijs die wij betalen voor hechting!

Verlies is iets waar iedereen in zijn leven mee te maken krijgt. Dit kan het overlijden van een dierbare zijn, maar ook bijvoorbeeld een relatiebreuk, het verliezen van werk, het afscheid nemen van een kinderwens of het krijgen van een ongeneeslijke ziekte.

Verlies kan allerlei gevoelens oproepen, zoals bijvoorbeeld verdriet, woede, angst, schuldgevoel, shock, machteloosheid, opluchting, gevoelloosheid, eenzaamheid en moeheid.

Deze gevoelens zijn heel normaal en horen erbij. Ze zullen met het verstrijken van de tijd in intensiteit afnemen. Echter, als deze gevoelens lange tijd aanwezig blijven en de intensiteit van deze gevoelens niet afneemt of zelfs toeneemt, dan kan het fijn zijn om met een therapeut of coach te gaan praten.

Rouwen is een individueel proces en iedereen zal verlies op zijn eigen wijze verwerken. Verlies verwerken kost tijd: er is tijd nodig om jezelf aan te passen aan de nieuwe situatie. Voor de één zal dit aanpassen gemakkelijker gaan dan voor de ander.

Rouwbegeleiding is er voor iedereen die merkt dat hij hier behoefte aan heeft of die merkt dat de rouwgevoelens te lang en met (te) heftige intensiteit blijven voortduren. Ook kan het zijn dat je je omgeving niet (langer) met je verhalen wilt ‘lastigvallen’ en daarom liever met iemand buiten je directe leefomgeving wilt spreken. Ook dan kan het goed zijn om een therapeut of coach in te schakelen.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op

Klik hier