Coaching technieken

Buiten de gebruikelijke coaching technieken, werk ik bij de coaching veel met de Assen van Verandering. Deze coaching techniek helpt je om inzicht in je probleem te krijgen en om tot creatieve oplossingen te komen. Mensen vertellen regelmatig dat de Assen van Verandering hebben geholpen bij het scheppen van ‘overzicht in de chaos’.

De Assen van Verandering is een model dat ontstaan is door een aantal mensen te bestuderen, die heel goed in staat waren om veranderingen bij zichzelf door te voeren. De eigenschappen van deze mensen zijn vervolgens in kaart gebracht en in een model verwerkt. Hierdoor zijn de eigenschappen van deze mensen op andere mensen overdraagbaar geworden.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op

Klik hier