Werkwijze

"Als ik de mogelijkheid heb om ergens een punt van te maken, dan heb ik ook de mogelijkheid om er geen punt van te maken

-Omdenken-

Zowel voor de coaching als voor de psychodynamische therapie bestaat mijn werkwijze uit drie fasen:

Fase 1: Het intakegesprek

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en kijken we of er voldoende ‘klik’ en vertrouwen is om met elkaar verder te gaan. Ook bekijk ik of jouw hulpvraag past bij mijn expertise. Zo niet, dan verwijs ik je door naar een collega.

Fase 2: Het coaching/therapie traject

Een sessie duurt ca. 1 – 1,5 uur. Over het algemeen probeer ik een coaching/therapie traject binnen maximaal 4 – 8 sessies af te ronden.

Fase 3: Het evaluatiegesprek

Tijdens het evaluatiegesprek kijken we samen naar hoe je het coaching traject hebt ervaren en of de beoogde leerdoelen in jouw ogen bereikt zijn. Indien deze nog niet (geheel) bereikt zijn, dan kunnen we, indien wenselijk, het coaching traject voortzetten of je kunt ervoor kiezen om zo af en toe terug te komen voor een ’APK-tje’.

Daarbij wil ik benadrukken dat alles wat wij bespreken tussen ons blijft en dat ik niet werk met ‘stempeltjes’. Als psychodynamisch therapeut hoef ik geen diagnose te stellen. Bij mij staan alleen jij en jouw hulpvraag centraal! Mocht ik merken dat jouw hulpvraag niet past bij mijn expertise, dan zal ik je niet langer dan nodig in therapie houden en je doorverwijzen naar een collega.

Door inzicht en bewustwording bij jou te creëren, krijg je weer een keuzemogelijkheid om dingen anders te gaan doen. De sleutel om het daarna ook echt anders te gaan doen ligt echter bij jou!

Terug naar overzicht

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met mij op

Klik hier