De kracht van kwetsbaarheid

Een interessante TedTalk van de Amerikaanse onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk, Brene Brown, aan de Universiteit van Houston over de kracht van kwetsbaarheid.